Competitie binnen de jiu-jitsu:

Binnen het ju-jitsu bestaan er verschillende competitievormen. Binnen onze federatie worden momenteel de disciplines fighting system, duo system, random attacks, groundfight en Brazilian jiu-jitsu / ne waza beoefend. Het fighting system, duo system en ne waza / BJJ worden ook internationaal beoefend (JJIF) en maken deel uit van het programma van de World Games (de "Olympische Spelen" voor niet-Olympische sporten).

Belgi was in het verleden reeds verschillende keren zeer succesvol, met onder andere verschillende Europese titels bij de volwassenen en een wereldtitel bij de jeugd. Ook op de World Games werden al verschillende medailles behaald door onze atleten.

Fighting System:

In het ju-jitsu fighting system kampen de deelnemers tegen elkaar in een 1 tegen 1 gevecht. Het gevecht bestaat uit 3 fases:

Fase 1: slagen, stoten en stampen

Fase 2: worpen, neerhalingen, klemmen en wurgingen

Fase 3: grondtechnieken, klemmen en wurgingen

Het gevecht start in de eerste fase. Wanneer er contact is, door het grijpen van de tegenstander, begint de tweede fase. Slagen, stoten en stampen zijn niet toegestaan in de tweede fase Van zodra beide kampers beide knien op de grond hebben of als n van beide kampers zit of ligt op de mat, begint de derde fase. De deelnemers kunnen omschakelen tussen de verschillende fases (bvb van fase 2 naar fase 1 en omgekeerd, ...)

Een kamper kan punten scoren in elke fase, een goede techniek wordt beloond met ippon. Een ippon levert 2 punten op (en in de derde fase zelfs 3 punten indien de tegenstander afklopt). Een minder goede techniek kan beloond worden met een waza-ari, dit levert 1 punt op. Er zijn 3 scheidsrechters die punten geven. De score wordt bepaald door meerderheid (bvb. indien 2 scheidsrechters ippon geven voor blauw en de derde scheidsrechter geeft waza-ari dan wordt de ippon toegekend aan de blauwe kamper). Indien de 3 scheidsrechters allen een verschillende score geven, dan telt de middenste score. Indien 1 scheidsrechter geen score geeft dan telt de laagste score van beide andere scheidsrechters (indien deze aan dezelfde kamper zijn gegeven).

De wedstrijd eindigt wanneer een kamper een ippon heeft gescoord in elk van de 3 fases. Indien na 3 minuten geen van beide kampers hierin geslaagd is dan wint degene met het meeste punten. Bij gelijk aantal punten kijkt men eerst naar wie in het meest aantal verschillende fases een ippon heeft gescoord, daarna naar wie het meest aantal ippons in totaal heeft gescoord (onafhankelijk van de fase waarin deze gescoord zijn). Indien ook dit gelijk is, krijgen beide kampers 1 minuut rust alvorens ze opnieuw 2 minuten moeten vechten. De score en ippons blijven behouden.

Enkele belangrijke termen:

hajime = start

matte = stop

ippon = 2 of 3 punten

waza-ari = 1 punt

shido = licht verboden handeling (1 punt voor de tegenstander)

chui = verboden handeling (2 punten voor de tegenstander)

hansoku-make = zwaar verboden handeling = diskwalificatie

osae-komi = begin houdgreep

toketa = einde houdgreep

sonomama = 'bevriezen'

yoshi = einde 'bevriezen'

In de jeugdcategorien zijn, afhankelijk van de leeftijd, een aantal technieken verboden. Zo zijn klemmen en wurgingen verboden tot de kadettenreeksen. (een

Duo System:

In het Duo System wordt de verdediging gedemonstreerd van een deelnemer tegen een aantal vooraf bepaalde aanvallen door een deelnemer van hetzelfde team / land uitgevoerd. De aanvallen zijn verdeeld in 4 series van 5 aanvallen. Elke aanval moet vooraf gegaan worden door een pr-attack (vooraanval) zoals duwen, een slag of stoot, trekken, ... De keuze van verdediging is volledig vrij voor de verdediger. De matscheidsrechter trekt 3 aanvallen van elke serie. Het andere duo krijgt dezelfde aanvallen maar in een andere volgorde. Na elke serie geven 5 juryleden punten van 0 tot 10, de hoogste en laagste score vallen weg de andere 3 scores worden opgeteld. Het duo met de meeste punten na de 4 series wint de wedstrijd. Bij een gelijk stand wordt de eerste serie hernomen, indien het nog gelijk is de tweede serie, ... tot er een verschil is.

In de jeugdcategorien worden, afhankelijk van de leeftijd, minder series gedaan, de jongsten mogen ook zelf de aanvallen kiezen i.p.v. dat deze door de scheidsrechter worden getrokken. De preminiemen en miniemen zijn tevens niet verplicht een pr-attack te gebruiken:

Ne Waza / BJJ:

Het ju-jitsu Ne Waza is een door de JJIF erkende wedstrijddiscipline. Het speelt zich voornamelijk af op de grond. De wedstrijdreglementen komen in grote lijnen overeen met deze van het Brazilian Jiu-Jitsu.

Het Ne Waza staat op het programma van de World Games en is ook uitgebouwd als discipline in de topsportwerking van de V.J.J.F. vzw.

Het doel is om de wedstrijd te winnen:

- Voor het einde van de wedstrijdtijd door:

1. Een armklem.

2. Een beenklem.

3. Een wurging.

- Door meer punten te scoren dan de tegenstander.

- In geval van een gelijk aantal punten na het verstrijken van de voorgeschreven tijd, tellen het aantal voordelen.

- In geval van een gelijk aantal punten en voordelen, zullen de kampers verder kampen waarbij de eerste die een voordeel of punt scoort, de wedstrijd wint.

- In geval van een gelijk aantal punten en voordelen na het verstrijken van de extra tijd, zal de scheidsrechter de winnaar aanduiden bij beslissing.

Punten kunnen gescoord worden met:

- Neerhalingen

- Controletechnieken

- Passing guard

- Kanteltechnieken/sweeps

- De rug nemen

- Klemmen en verwurgingen

Random attacks:

Random Attacks is een wedstrijdvorm die een beetje te vergelijken is met het Duo System. Je kunt met je eigen partner (de aanvaller) werken en je wordt beoordeeld op de uitvoering van je technieken. In tegenstelling tot het Duo System win je niet als duo maar als enkeling. Deze wedstrijdvorm is (nog) niet erkend door het JJIF waardoor een aantal reglementen per federatie wel (kunnen) verschillen!

Random Attacks bestaat uit een reeks aanvallen waarop de verdediger (kamper) zo snel mogelijk en adequaat dient te reageren. Het aantal te kennen aanvallen hangt af van de categorie waarin je deelneemt. (De leeftijden kunnen gesplitst worden o.b.v. het aantal inschrijvingen om een zo eerlijk mogelijk tornooi te krijgen.)

In de wedstrijd komen 2 deelnemers tegen elkaar uit en voeren om de beurt een techniek uit. De aanvallen worden willekeurig gekozen door een jurylid (of tafelmedewerker) en getoond aan de aanvaller. Afhankelijk van de leeftijd/graad zijn er een verschillend aantal mogelijke aanvallen (zie tabel boven). De scheidsrechter kiest willekeurig wie de techniek eerst uitvoert. Elke deelnemer voert 3 technieken uit (in de finale kunnen er 5 technieken gevraagd worden). Daarna duiden de drie juryleden op bevel van de scheidsrechter de winnaar aan. Ze doen dat door het opsteken van hun linker- of rechterarm waaraan respectievelijk een rode of blauwe polsband hangt.

De belangrijkste beoordelingscriteria zijn:

* reactiesnelheid

* het snel en efficint uitvoeren van de techniek (de techniek moet realistisch zijn)

* alles moet onder volledige controle gebeuren

* de moeilijkheidsgraad

Buiten het leiden van de wedstrijd kan de scheidsrechter overtredingen bestraffen.

Worden beschouwd als overtreding:

* verkeerde aanval

* signalen geven

* spreken

* niet efficint aanvallen

* ...

Bestraffingen kunnen gaan van het geven van verwittigingen tot het toekennen van een punt aan de tegenstrever.

Groundfight:

Het groundfight is een afgeleide vorm van het Fighting System. Het is een licht aangepaste vorm van het grondgedeelte (fase 3) van het fighting system. Het is een laagdrempelige wedstrijdvorm bedoeld voor recreatieve en/of beginnende ju-jitsuka's. Enerzijds geeft het de mogelijkheid aan ju-jitsuka's die weinig wedstrijdgericht trainen om zich te meten in een laagdrempelige wedstrijdvorm, anderzijds is het een opstap voor degenen die interesse hebben in het fighting system maar de stap ernaar te groot vinden.

Bij de start van de wedstrijd zitten beide kampers op hun rechterknie en de linkerhanden raken elkaar. Er kan gescoord worden met controletechnieken (osae-komi) , klemmen en verwurgingen. Wanneer de tegenstander moet aftikken na een klem of verwurging, win je de wedstrijd. Daarnaast kan je de wedstrijd vroegtijdig winnen door 4 punten te scoren met controletechnieken (osae-komi). Daarnaast kan je winnen op punten of op voordeel. In de jeugdcategorien onder 15 jaar zijn geen verwurgingen en klemmen toegelaten.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente versies van de wedstrijdregelementen:

Reglement Fighting en Duo system
Reglement BJJ/Ne Waza
Reglement Random attacks
Aanvallen Random Attacks
Regelement Groundfight
Regelement Wedstrijdorganisatie