Wat is Ju-Jitsu?

ju-jitsu of jioe-jitsoe kan vertaald worden als "zachte kunst", of nog correcter als "soepele techniek". Het is een Japanse zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen. De beoefenaar ervan heet een jiujitsuka. Jiujitsu is als budokunst geschikt voor alle leeftijden. In het jiujitsu leert men zich niet alleen te verdedigen tegen verschillende aanvallen, maar ook het uitvoeren van verschillende aanvalstechnieken zoals atemi (stoten en schoppen), klemmen, drukpunten en wurgingen. Een vechtsport is gebonden aan regels, jiujitsu daarentegen is bij uitstek een vechtkunst, gebaseerd op de aanval van een tegenstander vanuit alle denkbare posities en vanuit diverse vechtdisciplines is immers het gevolg van de aanval van de tegenstander, hij of zij neemt immers op dat moment het risico en probeert de integriteit van de aangevallene te beschadigen. Jiujitsu is beschikbaar voor iedereen vanaf 6jaar !

Bij ongewapende aanvallen denken we bijvoorbeeld aan allerhande slagen en voetstampen, hoofdgrepen, haargrepen, omarmingen, wurgingen, enz... Veel voorkomende gewapende aanvallen gebeuren dan weer met allerhande messen en stokken van variërende lengte.

een paar woordverklaringen:


DOJO = Oefenzaal
TATAMI = Judomat
JIUJITSUKA = Beoefenaar van de ji-jitsu sport
JU-JITSUGI = Gevechtskledij
SENSEI = Hoofdleraar
HAJIME = Start
MATTE = Stop

Wil je graag in het japans van 1 tot 10 kunnen tellen:

1. Ichi (uitspraak Ietsj)
2. Ni (uitspraak "Nie")
3. San (uitspraak "San")
4. Shi (uitspraak "Sjie")
5. Go (uitspraak "Go")
6. Roku (uitspraak "Rok")
7. Chichi (uitspraak "Sjiets")
8. Hachi (uitspraak "Hatsj")
9. Ku (uitspraak "Koe")
10. Ju (uitspraak "Djzoe")

Ju-Jitsu bij Hokkaido

De lesgevers van Hokkaido proberen steeds om waarheidsgetrouwe situaties weer te geven. Zo kan je bijvoorbeeld rechtstaand worden aangevallen op straat door één of meerdere personen. Een aanval kan echter ook plaatsvinden wanneer je je in een enge ruimte bevindt of wanneer je zit of ligt. Het trainen op velerlei variaties helpt je gepast te reageren wanneer dit nodig blijkt.

de 10 geboden van jiujitsu:

1. Kom steeds op tijd, laatkomers storen de les.
2. Kleedkamer is geen rommelkamer, hang u kleren netjes op.
3. Zorg voor propere voeten want schoenen horen niet thuis op de tatami
4. Kimono's zijn fris gewassen, gordels worden netjes geknoopt.
5. Snoepen, eten en drinken worden verboden tijdens de les.
6. Angst hoort hier niet thuis, aan drempelvrees doen wij niet mee.
7. Met veel lawaai kan niet worden geoefend. lawaaimakers zullen van de tatami verwijderd worden.
8. Maak geen misbruik van wat je hebt geleerd, want dan ben je hier niet meer welkom.
9. iedereen wordt aanvaard, als goedez kameraad.
10. wees steeds blij en goedgezind, zo hou je iedereen tot vriend.

De jiu-jitsu vrienden!